08:16, 26/05/2022

PGN đặt mục tiêu lãi sau thuế 2022 tăng 14%

CTCP Phụ Gia Nhựa (HNX: PGN) lên kế hoạch doanh thu 2022 đạt 280 tỷ đồng và lãi ròng gần 13 tỷ đồng, lần lượt tăng 64% và 14% so với thực hiện 2021.

Trong bài viết này:

  Năm 2022, PGN tiếp tục duy trì các hợp đồng đối tác với các nhà cung ứng nguyên liệu hiện tại, đồng thời tìm kiếm các nhà cung ứng tiềm năng khác trên thị trường.

  Công ty cũng kiểm soát chi phí thông qua cắt giảm các khoản chi phí không hợp lý hoặc hạng mục không phục vụ trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh...

  Tại cuộc họp thường niên vừa diễn ra, ĐHĐCĐ PGN thông qua phương án cổ tức năm 2022 là 6%, giảm so với mức 12% của 2021.

  Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của PGN
  Nguồn: PGN

  Duy Na

  FILI