08:30, 07/07/2022

PGV dự chi trên 1,460 tỷ đồng trả cổ tức

Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCP (HOSE: PGV) thông báo 15/07 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 13%.

Trong bài viết này:

  Ngày thực hiện dự kiến là 29/07. Giao dịch không hưởng quyền vào 14/07.

  Theo đó, cổ đông sở hữu 1 cp sẽ được nhận 1,300 đồng. Với hơn 1.1 tỷ cp đang lưu hành, doanh nghiệp điện dự chi gần 1,461 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông. Mức chia cổ tức này (13%) cao hơn so với kế hoạch ban đầu là 7%, nguyên nhân do lãi ròng năm 2021 tăng đột biến.

  ĐHĐCĐ PGV đã thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 11%. Năm nay, Công ty dự kiến sản lượng điện gần 28.5 tỷ kWh, tăng 10% so với thực hiện năm trước. Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ lần lượt hơn 45 ngàn tỷ đồng và 1,827 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 14% và 39% so với kế hoạch năm 2021.

  Tuy nhiên, đây là mục tiêu khá khiêm tốn nếu so với kết quả kinh doanh thực tế năm qua của PGV khi đạt lãi ròng hơn 3 ngàn tỷ đồng, vượt kế hoạch 230.37%. So với con số thực hiện, Công ty đang đặt kế hoạch giảm gần 40%.

  Duy Na

  FILI