15:44, 08/09/2022

PGV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua dự thảo và ký kết hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán điện

Trong bài viết này:

    Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua dự thảo và ký kết hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng mua bán điện như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE