14:17, 15/08/2022

PGV: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc ký kết hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán điện của NMNĐ Vĩnh Tân 2 và NMNĐ Mông Dương 1

Trong bài viết này:

    Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc ký kết hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng mua bán điện của NMNĐ Vĩnh Tân 2 và NMNĐ Mông Dương 1 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE