Phân bón Miền Nam có thêm quý lãi bằng lần

CTCP Phân bón Miền Nam (HOSE: SFG) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2022 với lợi nhuận sau thuế trên 21 tỷ đồng, gấp 2.2 lần cùng kỳ.

Phân bón Miền Nam có thêm quý lãi bằng lần

CTCP Phân bón Miền Nam (HOSE: SFG) công bố kết quả kinh doanh quý 2/2022 với lợi nhuận sau thuế trên 21 tỷ đồng, gấp 2.2 lần cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 2/2022 của SFG. Đvt: Tỷ đồng

Quý 2, SFG ghi nhận doanh thu tăng 14% so cùng kỳ, đạt 666 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp giảm 17%, do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng làm tăng giá vốn hàng bán.

Doanh thu tài chính tăng gấp 7 lần, đạt 9 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng 60%, lên 8 tỷ đồng, do doanh thu tăng làm tăng dư nợ vay ngắn hạn ngân hàng bình quân trong kỳ.

Về chi phí, chi phí bán hàng giảm 70% do sản lượng tiêu thụ giảm, nên chi phí vận chuyển, bốc xếp và hoạt động khuyến mãi, hội nghị khách hàng thu hẹp. Chi phí quản lý tăng 21% do phát sinh chi phí liên quan đến phòng chống dịch COVID và chính sách cho người lao động tăng.

Sau cùng, SFG đạt lợi nhuận sau thuế hơn 21 tỷ đồng, gấp 2.2 lần cùng kỳ. Cộng với kết quả tích cực của quý 1, lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, SFG có lợi nhuận sau thuế gần 50 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ.

Sang quý 3, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 395 tỷ đồng, giảm 4% so cùng kỳ; song lợi nhuận dự kiến nhích nhẹ 2%, lên 7.5 tỷ đồng.

Duy Na

FILI