Pharbaco phát hành riêng lẻ 500 tỷ đồng để hoán đổi nợ 

Pharbaco phát hành riêng lẻ 500 tỷ đồng để hoán đổi nợ 

Ngày 02/07/2020, HĐQT CTCP Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco (UPCoM: PBC)  quyết định thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/06/2020.

Theo đó, PBC dự kiến phát hành riêng lẻ 50 triệu cp phổ thông để hoán đổi các khoản nợ với mức giá phát hành là 10,000 đồng/cp, tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng. Tỷ lệ hoán đổi được áp dụng 1:10,000 (tức 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10,000 đồng nợ).

PBC cho biết đợt phát hành riêng lẻ này nhằm mục địch hoán đổi các khoản nợ (cấn trừ công nợ) của các chủ nợ đã cho Công ty vay, căn cứ vào công nợ và các chủ nợ đến thời điểm 31/12/2019 (theo BCTC năm 2019 đã được kiểm toán). Đồng thời, giúp các chủ nợ của Công ty có thể chuyển đổi hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phiếu PBC. Từ đó, Công ty có thể cân đối lại cấu trúc vốn, giảm bớt đòn bẩy tài chính.

Căn cứ vào công nợ giữa PBC và CTCP Đầu tư Thương mại Hương Quê, CTCP Appllo, CTCP Sài Gòn Pharma đến thời điểm 31/12/2019, PBC sẽ thực hiện phát hành riêng lẻ 5 triệu cp cho CTCP Đầu tư Thương mại Hương Quê; 34.12 triệu cp cho CTCP Appollo và 10.88 triệu cp cho CTCP Sài Gòn Pharma.

Nếu số lượng cổ phiếu còn dư do chủ nợ không mua hết số cổ phiếu dự kiến chào bán, HĐQT PBC sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.

Nếu phát hành thành công, PBC sẽ tăng vốn điều lệ từ 400 tỷ đồng lên 900 tỷ đồng.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút