PMP: Lợi nhuận ròng quý 2 tăng 27%, biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ

PMP: Lợi nhuận ròng quý 2 tăng 27%, biên lợi nhuận gộp giảm nhẹ

Lý giải về lợi nhuận tăng trưởng trong quý 2 và nửa đầu năm 2021, CTCP Bao bì đạm Phú Mỹ (HNXPMP) cho biết doanh thu tăng là nguyên nhân chính hỗ trợ lợi nhuận.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 2 của PMP đạt gần 136 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên biên lợi nhuận gộp giảm từ 11% xuống còn 10.4% do giá vốn tăng 45%, ghi nhận gần 122 tỷ đồng.

Dù chi phí bán hàng và quản lý tăng mạnh, lần lượt 65% và 37% so với cùng kỳ năm trước nhưng việc lợi nhuận gộp tăng 36% đã giúp PMP thu về gần 2 tỷ đồng lợi nhuận ròng, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung trong nửa đầu năm, PMP ghi nhận hơn 256 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 3 tỷ đồng lợi nhuận ròng, lần lượt tăng 45% và 46% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2021, PMP kỳ vọng đạt gần 421 tỷ đồng doanh thu và gần 7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 4% và 8% so với thực hiện năm 2020. Như vậy, Công ty đã thực hiện 49% mục tiêu lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm.

Tại thời điểm 30/06/2021, tổng tài sản của PMP tăng 14% so với đầu năm, đạt gần 278 tỷ đồng. Trong đó, hàng tồn kho chủ yếu bao gồm nguyên vật liệu và thành phẩm chiếm 40% tổng tài sản, tăng 29% so với đầu năm.

Nợ phải trả chiếm 76% tổng nguồn vốn của PMP và tăng 18% so với đầu năm chủ yếu do các khoản nợ ngắn hạn như phải trả người bán, người mua trả tiền trước và dư nợ vay đều gia tăng.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút