PMS đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 đi lùi

PMS đặt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 đi lùi

Năm 2020, CTCP Cơ khí Xăng dầu (HNXPMS) kỳ vọng doanh thu tăng trưởng nhưng lãi giảm so với thực hiện năm 2019.

Cụ thể, PMS vạch kế hoạch tổng doanh thu năm 2020 ở mức 1,265 tỷ đồng, tăng 16% trong khi lợi nhuận đạt 18 tỷ đồng giảm 6% so với thực hiện năm 2019. Chia cổ tức cho cổ đông tối thiểu 15% trên vốn điều lệ bình quân.

Trong đó, PMS xây dựng lợi nhuận tương đương năm 2019, lợi nhuận thu được từ Công ty liên doanh P.MG dự kiến giảm 26% so với năm 2019.

Đối với sản phẩm thùng phuy, PMS ước tính sản lượng là 475,000 phuy, tăng 1%, mang về doanh thu 218.5 tỷ đồng (bằng với năm 2019) và lợi nhuận đạt 5.7 tỷ đồng, giảm 5% so với năm 2019.

Theo PMS, trong năm 2020, một số khách hàng đang sử dụng 1 nhà cung cấp chuyển qua sử dụng 02 nhà cung cấp (do chính sách an toàn của khách hàng) nên sản lượng Công ty sẽ giảm.

Với sản phẩm là thùng 18/20L hiện có thị phần chiếm hơn 50%, PMS ước tính sản lượng đạt 980,000 thùng, tăng 1% so với thực hiện 2019, doanh thu đạt 57.2 tỷ đồng, tăng 1% so với thực hiện năm 2019, lợi nhuận dự kiến 2.1 tỷ đồng, tăng 4% so với thực hiện 2019.

PMS dự kiến doanh thu sản phẩm cơ khí ô tô năm 2020 là 204 tỷ đồng, tăng 37% và lợi nhuận 700 triệu đồng, tăng 36% so với thực hiện năm 2019.

Bên cạnh đó, PMS cho biết sẽ tiếp tục duy trì và phát triển thêm các đại lý, tìm thuê thêm cửa hàng xăng dầu. Theo đó, sản lượng dự kiến đạt 45,500 m3, tăng 15% so với thực hiện năm 2019, doanh thu 766 tỷ đồng tăng 19% và lợi nhuận là 3.9 tỷ đồng, giảm 3% so với thực hiện năm 2019.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2019, PMS ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 1,083 tỷ đồng, tăng 21% và lợi nhuận trước thuế đạt 19.2 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước.

So với kế hoạch năm 2019, PMS đã thực hiện được 106% chỉ tiêu về doanh thu và 120% chỉ tiêu về lợi nhuận trước thuế năm 2019.

PMS cho biết, kết quả kinh doanh năm 2019 được thuận lợi là do nhà máy tại Nhơn Trạch đã đi vào hoạt động ổn định với 3 xưởng sản xuất là phuy, thùng và cơ khí ô tô. Tuy nhiên, Công ty vẫn phải chịu nhiều tác động bất lợi như mức chiết khấu xăng dầu thấp, chi phí tài chính tăng cao.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút