08:33, 28/06/2022

PMW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMW của CTCP Cấp nước Phú Mỹ như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/07/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/07/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,000 đồng)
            - Thời gian thực hiện: 26/07/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: * Thanh toán bằng chuyển khoản: Tất cả cổ đông đã đăng ký chuyển khoản sẽ nhận cổ tức qua tài khoản từ ngày 26/07/2022.
  * Thanh toán bằng tiền mặt: Vào giờ hành chính từ ngày 26/07/2022, tại Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ, địa chỉ: Số 02 đường Độc Lập, khu phố Tân Ngọc, phường Phú Mỹ, Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Khi đến nhận cổ tức, người sở hữu hoặc người nhận ủy quyền phải xuất trình giấy CMND/CCCD, sổ chứng nhận cổ phần, giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định.
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

  HNX