16:49, 30/08/2022

POM: Giải trình chênh lệch KQKD soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Thép POMINA giải trình chênh lệch KQKD soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE