17:01, 05/09/2022

POW: Nghị quyết HĐQT về việc tham gia góp vốn thành lập CTCP Điện khí LNG Quảng Ninh

Trong bài viết này:

     Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP công bố Nghị quyết HĐQT về việc tham gia góp vốn thành lập CTCP Điện khí LNG Quảng Ninh như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE