POW sẽ bán gần 20 triệu cp PVM

POW sẽ bán gần 20 triệu cp PVM

Ngày 04/03, HĐQT POW đã có Nghị quyết thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ vốn tại CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí (PV Machino, UPCoM: PVM).

Như vậy Ban lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (HOSE: POW) đã thông qua phương án chuyển nhượng toàn bộ gần 20 triệu cp sở hữu tại PVM. Lượng cổ phiếu này chiếm 51% vốn điều lệ của PVM.

Trên sàn UPCoM, cổ phiếu PVM tăng giá 94% qua 12 tháng gần đây, chốt phiên 04/03/2021 ở mức giá trần 24,400 đồng/cp.

Diễn biến giá cổ phiếu PVM qua 1 năm. Đvt: Đồng

Về câu chuyện thoái vốn khỏi PVM, trước đó tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 22/12/2020, có cổ đông từng ví công ty con này đang là “gà đẻ trứng vàng” cho POW khi sở hữu các liên doanh hàng năm đem về khoản lợi nhuận gần 100 tỷ đồng và nhiều khu “đất vàng” tại Hà Nội. Ban lãnh đạo chỉ ra việc thoái vốn tại PVM thực hiện theo lộ trình tái cơ cấu của POW, đã được ĐHĐCĐ năm 2019 thông qua.

*POW vẫn muốn thoái vốn khỏi "gà đẻ trứng vàng" PV Machino

Sang đầu tháng 1/2021, HĐQT POW đã phê duyệt phương án sắp xếp, tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025. Theo đó, POW sẽ chỉ còn nắm sở hữu trên 51% tại 4 đơn vị và sẽ thoái sạch vốn tại 8 đơn vị khác (bao gồm PVM).

* POW sẽ thoái sạch vốn tại 8 đơn vị thành viên

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút