POW sẽ thoái sạch vốn tại 8 đơn vị thành viên

POW sẽ thoái sạch vốn tại 8 đơn vị thành viên

HĐQT của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, HOSE: POW) vừa phê duyệt phương án sắp xếp, tái cơ cấu giai đoạn 2021-2025. Theo đó, POW sẽ chỉ còn nắm sở hữu trên 51% tại 4 đơn vị.

Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 2

Sẽ thoái sạch vốn tại 8 đơn vị thành viên

Theo phương án tái cơ cấu, Công ty mẹ POW sẽ được kiện toàn mô hình tổ chức, bộ máy theo hướng gọn nhẹ, hoàn thiện hệ thống quy định, quy chế. Bên cạnh đó là thực hiện sắp xếp/chuyển đổi 2 chi nhánh Tổng Công ty gồm Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh và Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch.

Sẽ chỉ còn 4 đơn vị do POW nắm giữ tối thiểu 51% vốn điều lệ, gồm Thủy điện Hủa Na (UPCoM: HNA), Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HOSE: NT2), Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (HNX: PPS) và Năng lượng tái tạo Điện lực Dầu khí.

Một số đơn vị có thể thành lập mới theo nhu cầu thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh. Đối với đơn vị liên kết là Công ty TNHH Luang Prabang sẽ thực hiện cơ cấu theo chỉ đạo của Chính phủ/cơ quan có thẩm quyền về dự án thủy điện Luang Prabang.

Đáng chú ý nữa, POW dự kiến sẽ thoái toàn bộ vốn (nếu chưa hoàn thành thoái vốn trong giai đoạn 2016-2020) đối với các 8 đơn vị sau:

Danh sách 8 đơn vị mà POW muốn thoái vốn trong thời gian tới
Nguồn: POW

*POW vẫn muốn thoái vốn khỏi "gà đẻ trứng vàng" PV Machino

POW cũng sẽ thực hiện thoái vốn đối với Thủy điện Đakđrinh xuống dưới 65% vốn hoặc toàn bộ vốn góp. Mặt khác, POW thực hiện các thủ tục liên quan đối với việc chấm dứt hoạt động của Thủy điện Sơn Trà - Sông Đà và Năng lượng Châu Á Thái Bình Dương.

*POW ước doanh thu đạt hơn 25,962 tỷ đồng sau 11 tháng

Mục đích tái cơ cấu

Ban lãnh đạo POW cho biết đợt tái cơ cấu lần này có 6 mục tiêu. Thứ nhất là xây dựng doanh nghiệp trở thành một tổng công ty điện - dịch vụ. Thứ hai là tiếp tục khai thác, quản lý, vận hành an toàn và hiệu quả và ổn định các nhà máy điện hiện hữu.

Thứ ba là phát triển phù hợp với chiến lược ngành, định hướng của Tập đoàn EVN và xu hướng chung của thế giới; sử dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện với môi trường để phát triển bền vững; tập trung phát triển nhiệt điện khí, đẩy mạnh phát triển năng lượng tái tạo, phát triển các lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật điện, dịch vụ cung ứng nhiên liệu và các dịch vụ khác có liên quan.

Thứ tư là tham gia thị trường phát điện cạnh tranh, thị trường bán buôn điện cạnh tranh và thị trường bán lẻ điện cạnh tranh một cách hiệu quả. Thứ năm là nhằm phát huy nội lực, thu hút các đối tác đầu tư.

Cuối cùng, POW muốn phát triển về quản trị doanh nghiệp, hiệu quả, công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích của cổ đông, của Nhà nước và người lao động.

Duy Na

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút