PVP báo lãi ròng quý 3 giảm 61%

PVP báo lãi ròng quý 3 giảm 61%

Theo BCTC quý 3/2021, CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương (UPCoM: PVP) ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng quý 3 đồng loạt đi lùi so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, sau 9 tháng, đơn vị đã thực hiện được 92% chỉ tiêu lợi nhuận 2021.

Kết quả kinh doanh quý 3/2021 của PVP. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 3/2021 của PVP

Cụ thể, doanh thu thuần quý 3 giảm 21% so cùng kỳ, còn 279 tỷ đồng. Trong đó, dịch vụ vận tải dầu thô chiếm 33% tổng doanh thu, dịch vụ cho thuê FSO chiếm 23%, còn lại và quản lý tàu và dịch vụ khác.

Trong khi đó, giá vốn dường như đứng im khiến biên lãi gộp thu hẹp từ 34% xuống còn 17%.

Kỳ này, các chi phí đồng loạt giảm như chi phí tài chính giảm 61% và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 16%.

Kết quả, PVP báo lãi ròng quý 3 giảm 61%, xuống còn hơn 37 tỷ đồng. Theo giải trình, nguyên nhân do Công ty chuyển đổi hình thức khai thác tàu sang cho thuê tàu trần, đồng thời, tàu Apollo đang lên docking để sửa chữa định kỳ lần 3.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PVP báo doanh thu thuần giảm 15%, xuống còn 891 tỷ đồng. Ngược lại, lãi ròng tăng nhẹ so cùng kỳ, đạt 155 tỷ đồng.

Năm 2021, PVP đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 1,100 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 167.9 tỷ đồng. So với kế hoạch, PVP đã thực hiện được 81% chỉ tiêu doanh thu và 92% chỉ tiêu lãi sau thuế 2021.

Tính đến 30/09/2021, tổng tài sản của PVP ghi nhận hơn 2,390 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Ngược lại, nợ phải trả lại giảm 5%, xuống còn 890 tỷ đồng. Đáng chú ý, phải trả ngắn hạn khác tăng vọt lên hơn 103 tỷ đồng, trong khi đầu năm chỉ ở mức 9.7 tỷ đồng.

Tiên Tiên

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút