08:11, 12/08/2022

PVV: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PVV của Công ty cổ phần Vinaconex 39 như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/08/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
            - Thời gian họp: Dự kiến tháng 9 năm 2022
            - Địa điểm tổ chức họp: Tòa nhà CT2A, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1. quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
            - Nội dung họp: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và một số nội dung khác.

  HNX