10:00, 12/05/2022

PVY dự kiến thua lỗ gần 50 tỷ đồng trong năm 2022

Theo Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (UPCoM: PVY) đặt kế hoạch tổng doanh thu 2022 hơn 422 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước và lỗ sau thuế 48.87 tỷ đồng.

Trong bài viết này:

  Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của PVY
  Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của PVY

  Công ty dự kiến hoàn tất di dời nhà sơn tổng đoạn đến vị trí mới, phối hợp với đối tác Đại Dũng cùng xem xét cơ chế tạo monopile để phát triển sản phẩm mới. Ngoài ra, PVY sẽ tiếp tục đẩy mạnh lĩnh vực dịch vụ, trong đó chú trọng thực hiện dịch vụ hỗ trợ cho các dự án lớn của Tổng Công ty PTSC triển khai trong năm 2022.

  Thêm nữa, đơn vị sẽ phấn đấu ký kết mới ít nhất 3 dự án chế tạo với tổng giá trị hợp đồng trên 200 tỷ đồng và tiếp tục phấn đấu kéo giảm thua lỗ thấp hơn năm 2021, trả nợ gốc khoản vay ủy thác để giảm quy mô khoản nợ xuống dưới 600 tỷ đồng.

  Lỗ lũy kế hơn 917 tỷ đồng

  Về tình hình kinh doanh quý đầu năm 2022, PVY ghi nhận doanh thu thuần hơn 41 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ.

  Kinh doanh dưới giá vốn khiến đơn vị lỗ gộp gần 13 tỷ đồng và lỗ ròng hơn 27.5 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 18 tỷ đồng), do ảnh hưởng của dịch COVID-19 làm tăng các khoản chi phí. Đây cũng là quý thứ 23 liên tiếp đơn vị báo lỗ. 

  Kết quả kinh doanh quý đầu năm 2022 của PVY. Đvt: Tỷ đồng

  Qua đó, tổng lỗ lũy kế tính đến 31/03/2022 nâng lên hơn 917 tỷ đồng, đẩy vốn chủ sở hữu âm 320 tỷ đồng.

  Quy mô tổng tài sản thời điểm này ghi nhận gần 749 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Trong khi đó, nợ phải trả gần 1,069 tỷ đồng, tăng hơn 17 tỷ đồng.

  Tiên Tiên

  FILI