16:00, 14/07/2022

PXM có thêm quý thua lỗ

CTCP Xây lắp Dầu khí Miền Trung (UPCoM: PXM) báo lỗ hơn 5 tỷ đồng trong quý 2/2022, nối dài mạch thua lỗ từ quý 4/2013 đến nay.

Trong bài viết này:

  Kết quả kinh doanh quý 2/2022 của PXM
  Nguồn: BCTC quý 2/2022 của PXM

  Doanh thu quý 2/2022 của PXM ở mức 585 triệu đồng, cao hơn 11% so với cùng kỳ.

  Dù vậy, Công ty vẫn ghi nhận chi phí lãi vay 4.6 tỷ đồng do các khoản vay từ trước chưa trả được nợ gốc. Trong kỳ, PXM cũng trích lập dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi.

  Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp có doanh thu 882 triệu đồng, tăng 10%; lỗ sau thuế hơn 10 tỷ đồng, xấp xỉ cùng kỳ.

  Đến ngày 30/06/2022, PXM đang nợ 480 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm; vốn chủ sở hữu âm hơn 437 tỷ đồng. Lỗ sau thuế chưa phân phối lũy kế hơn 590 tỷ đồng.

  Duy Na

  FILI