QNS báo lãi ròng quý 3 tăng trưởng gần 50%

QNS báo lãi ròng quý 3 tăng trưởng gần 50%

Nhờ tăng trưởng ở cả mảng đường và sữa đậu nành, lợi nhuận ròng của CTCP Đường Quảng Ngãi (UPCoM: QNS) trong quý 3/2021 tăng 49% so với cùng kỳ, đạt hơn 348 tỷ đồng.

Trong quý 3, doanh thu thuần của QNS đạt gần 2,115 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. QNS cho biết, trong kỳ, tốc độ tăng trưởng của thương hiệu sữa đậu nành Vinasoy đạt trên 10% và đã xuất khẩu sang các nước như Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Hàn Quốc,… Còn ở mảng đường, hiệu quả sản xuất được cải thiện nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào dây chuyền sản xuất. Kết quả, lợi nhuận gộp của QNS tăng 22%, lên gần 721 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm của QNS. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2021 của QNS

Ngoại trừ chi phí quản lý giảm 16% thì hai loại chi phí khác của QNS là chi phí tài chính và chi phí bán hàng đều ghi nhận tăng, lần lượt ở mức 14% và 12% so với cùng kỳ.

Dù tổng chi phí tăng nhưng QNS vẫn báo lãi ròng hơn 348 tỷ đồng trong quý 3, tăng 49% so với cùng kỳ.

Kết quả quý 3 giúp lợi nhuận ròng 9 tháng đầu năm của QNS vượt hơn 869 tỷ đồng, tăng 30% so với 9 tháng đầu năm trước.

So với kế hoạch lãi sau thuế 913 tỷ đồng trong năm 2021, Công ty đã thực hiện được hơn 95% mục tiêu đề ra sau 9 tháng đầu năm.

Tổng tài sản của QNS tại ngày 30/09/2021 ghi nhận hơn 9,496 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tiền gửi chiếm hơn 3,830 tỷ đồng, tăng 25%. Mặt khác, hàng tồn kho của Công ty giảm 24%, xuống còn 638 tỷ đồng, chủ yếu do QNS giảm nguyên vật liệu tồn kho.

Đáng chú ý, chi phí xây dựng cơ bản dở dang của QNS giảm mạnh 96% so với đầu năm, chỉ còn ghi nhận gần 41 tỷ đồng. Nguyên nhân là do Công ty không còn ghi nhận gần 875 tỷ đồng chi phí xây dựng hệ thống bóc vỏ đậu nành, chi phí mở rộng Nhà máy Đường An Khê 18,000 TM cũng giảm từ hơn 29 tỷ đồng hồi đầu năm xuống còn gần 263 tỷ đồng.

Nợ phải trả của Công ty tăng 9%, lên gần 2,786 tỷ đồng. Trong đó, do trích trước chi phí bán hàng gần 172 tỷ đồng, chi phí phải trả ngắn hạn của QNS tăng mạnh từ hơn 3 tỷ đồng lên hơn 180 tỷ đồng. Ngược lại, nợ vay của Công ty lại giảm 5%, về gần 1,641 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút