09:27, 27/07/2022

Quý 2, BSI lỗ sau thuế gần 6 tỷ đồng, tự doanh lỗ 54 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE: BSI) công bố BCTC quý 2/2022 với mức lỗ sau thuế gần 6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi sau thuế hơn 116 tỷ đồng.

Trong bài viết này:

  Theo giải trình của Công ty, nguyên nhân chủ yếu do thị trường chứng khoán 6 tháng đầu năm 2022 diễn biến xấu, thanh khoản sụt giảm dẫn đến doanh thu hoạt động và doanh thu tài chính giảm.

  Cụ thể, doanh thu hoạt động đạt 255 tỷ đồng, giảm 23% so với cùng kỳ. Lãi từ tài sản chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) giảm 42%, về mức hơn 67 tỷ đồng; doanh thu môi giới chứng khoán giảm 30%, còn 87.65 tỷ đồng.

  Ngược lại, chi phí hoạt động tăng 31% so cùng kỳ, lên hơn 193 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 173%, riêng chi phí quản lý giảm 56% so cùng kỳ.

  Kết quả kinh doanh quý 2/2022 của BSI. Đvt: Tỷ đồng

  Song song đó, lỗ tài sản tài chính FVTPL tăng 58%, tương ứng tăng thêm 44 tỷ đồng lên hơn 120 tỷ đồng. Kết quả, mảng tự doanh của Công ty ghi lỗ hơn 54 tỷ đồng.

  Tuy nhiên, với kết quả kinh doanh quý 1 khả quan, lũy kế 6 tháng đầu năm, BSI báo lãi hơn 77.3 tỷ đồng, giảm 56% so cùng kỳ. Doanh thu hoạt động giảm nhẹ 2%, xuống 587.5 tỷ đồng.

  Năm 2022, BSI đặt kế hoạch lãi trước thuế đạt 465 tỷ đồng, tăng 7% so với năm trước. Như vậy, sau 6 tháng, BSI mới thực hiện được 20.6% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

  Một số chỉ tiêu tài chính của BSI tại ngày 30/06/2022. Đvt: Tỷ đồng
  Nguồn: VietstockFinance

  Tại thời điểm 30/06/2022, tổng tài sản của BSI giảm nhẹ 2% so với đầu năm, còn gần 5,889 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn ở mức hơn 5,583 tỷ đồng, chiếm 99.8% tổng tài sản.

  Trong đó, tài sản chính FVTPL đạt 1,355 tỷ đồng, tăng 32.4% so với đầu năm, chủ yếu nằm ở trái phiếu niêm yết chiếm gần 645 tỷ đồng (tăng 66.6%); cổ phiếu niêm yết với hơn 310 tỷ đồng (tăng 48.6%); chứng chỉ tiền gửi với mức 101.5 tỷ đồng (giảm 33%).

  Những khoản đầu tư vào TDP, MIG, PET, VPI của BSI đều tăng so với giá mua; song mã STBVIB ghi lỗ hơn 4 tỷ đồng. Ngoài ra, danh mục cổ phiếu chưa niêm yết của Công ty ghi lãi hơn 18.6 tỷ đồng với các mã PHVU (CTCP Đầu tư Phan Vũ), song ghi lỗ 5 tỷ đồng mã MCM.

  Nguồn: BCTC quý 2/2022 của BSI

  Khoản cho vay của BSI ở mức 2,708.6 tỷ đồng, giảm 18% so với đầu năm, trong đó dư nợ margin và ứng trước tiền bán lần lượt giảm 12% và 42.5% so với đầu năm.

  Nợ phải trả tại cuối tháng 6 của BSI giảm nhẹ 2% so với đầu năm, còn gần 4,204 tỷ đồng, tất cả là nợ phải trả ngắn hạn.

  Thế Mạnh

  FILI