08:24, 30/06/2021

RAL: Chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn nửa thị giá

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HOSE: RAL) đã thông qua phương án phát hành 11 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 93,000 đồng/cp, thấp hơn thị giá 55%.

Trong bài viết này:

  Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 93,000 đồng/cp

  Theo phương án phát hành, RAL sẽ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 12,075:11, tức cổ đông sở hữu 12,075 cp sẽ được quyền mua thêm 11 cp mới.

  Với tỷ lệ thực hiện quyền trên, RAL dự kiến sẽ phát hành tổng cộng 11 triệu cp cho cổ đông, chiếm 91.10% số cổ phiếu đang lưu hành. Giá cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu là 93,000 đồng/cp.

  Thời gian thực hiện sau khi được UBCKNN chấp thuận và dự kiến trong năm 2021.

  Trước đó, theo tài liệu ĐHĐCĐ, HĐQT RAL trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bán dự kiến không thấp hơn 110,000 đồng/cp. Như vậy, HĐQT RAL đã hạ giá phát hành cổ phiếu xuống 15%, còn 93,000 đồng/cp.

  Diễn biến giá cổ phiếu RAL trong 1 năm trở lại đây

  Kết phiên 29/06/2021, cổ phiếu RAL có giá 205,400 đồng/cp, hơn gấp đôi giá phát hành cho cổ đông hiện hữu.

  Tổng số tiền 1,023 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành tính theo giá chào bán sẽ được sử dụng để đầu tư xây dựng nhà máy mới tại khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc 2, nâng cấp và đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của xưởng LED và xưởng Phích.

  Phát hành 600,000 cp ESOP

  Ngoài ra, RAL cũng dự kiến phát hành 600,000 cp ESOP. Nguồn vốn thực hiện trích từ quỹ khen thưởng phúc lợi tại ngày 31/12/2021.

  Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 5 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

  Sau khi hoàn tất 2 đợt phát hành, vốn điều lệ của RAL sẽ tăng thêm 116 tỷ đồng, từ 121 tỷ đồng lên gần 237 tỷ đồng.

  Mục tiêu lợi nhuận 2021 giảm gần phân nửa

  Nguồn: VietstockFinance

  Năm 2021, RAL đặt mục tiêu doanh thu đạt 4,500 tỷ đồng, giảm 9% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế được dự kiến giảm đến 47%, còn 225 tỷ đồng.

  RAL quyết định chia cổ tức năm 2021 bằng tiền theo tỷ lệ 50% vốn điều lệ. Thời gian thanh toán cổ tức chi làm 2 đợt, trong đó tháng 09/2021 sẽ trả cổ tức đợt 1 tỷ lệ 25%, phần còn lại được chi trả vào tháng 4/2022.

  Về tình hình kinh doanh quý 1, RAL ghi nhận doanh thu thuần và lãi sau thuế lần lượt đạt 1,532 tỷ đồng và 110 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng 38% và 46% so với cùng kỳ. Theo RAL, nguyên nhân là nhờ tiết kiệm nguyên vật liệu, giảm giá thành.

  Khang Di

  FILI