RAL sắp chia nốt cổ tức năm 2020

RAL sắp chia nốt cổ tức năm 2020

Mới đây, CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HOSE: RAL) đã có thông báo về đợt tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2020.

Theo đó, RAL sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 25% (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2,500 đồng). Với hơn 12 triệu cp đang lưu hành, ước tính RAL cần chi hơn 30 tỷ đồng cho lần tạm ứng này.

Ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức sẽ là 14/04 và cổ tức sẽ được thanh toán vào ngày 26/04.

Lịch sử chi trả cổ tức của RAL từ năm 2018 đến nay

Như  vậy, với đợt chia cổ tức này, RAL đã hoàn thành kế hoạch chi trả cổ tức theo Phương án 1 được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 cả về tỷ lệ lẫn thời gian thực hiện.

Kế hoạch năm 2020 của RAL trong điều kiện kinh doanh thuận lợi
Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Năm 2020, RAL ghi doanh thu thuần tăng gần 16% so với năm trước, đạt hơn 4,922 tỷ đồng. Nhờ không còn ghi nhận chi phí tổn thất do hỏa hoạn như năm 2019, lãi ròng cả năm của RAL ghi nhận tăng hơn 168%, lên hơn 336 tỷ đồng. So với phương án 1 của kế hoạch năm, lãi trước thuế của RAL đã vượt gần 112% chỉ tiêu đặt ra.

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút