RAL vượt mục tiêu lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng

RAL vượt mục tiêu lợi nhuận trước thuế sau 6 tháng

Với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt hơn 240 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm trước, CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HOSERAL) đã vượt 7% mục tiêu cả năm.

Cụ thể, doanh thu thuần quý 2 của RAL đạt hơn 1,143 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, giá vốn tăng 37%, tăng mạnh hơn doanh thu, nên lợi nhuận gộp chỉ đạt 301 tỷ đồng, đi lùi 4% so với quý 2/2020. Biên lãi gộp giảm mạnh từ 33.7% xuống còn 26.3%.

Tuy nhiên, các chi phí đồng loạt giảm trong kỳ, bao gồm chi phí lãi vay giảm 22%; chi phí bán hàng giảm nhẹ 3%, riêng chi phí quản lý giảm mạnh nhất với 50%. Kết quả, RAL vẫn có lợi nhuận ròng gần 80 tỷ đồng, tăng 27% so với quý 2/2020.

Tính chung nửa đầu năm, RAL đạt hơn 2,675 tỷ đồng doanh thu thuần và lợi nhuận ròng đạt gần 190 tỷ đồng, lần lượt tăng 31% và 38% so với nửa đầu năm trước.

Năm 2021, RAL đặt mục tiêu doanh thu đạt 4,500 tỷ đồng, giảm 9% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế được dự kiến giảm đến 47%, còn 225 tỷ đồng.

Với kết quả trên, RAL thực hiện được 59% chỉ tiêu doanh thu và vượt 7% mục tiêu lợi nhuận sau 6 tháng đầu năm.

Trái với kết quả kinh doanh tăng trưởng, RAL có dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 205 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương hơn 12 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do các khoản phải thu và hàng tồn kho tăng.

Tại ngày 30/06/2021, tổng tài sản của RAL tăng 19% so với đầu năm, lên 4,788 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn gần 2,663 tỷ đồng, chiếm 56% tổng tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền đạt hơn 911 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản và tồn kho đạt 806 tỷ đồng, chiếm 17% tổng tài sản.

Nợ phải trả chủ yếu là dư nợ vay ngắn hạn gần 2,133 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút