Sau 6 tháng, GMC thực hiện được 85% chỉ tiêu lãi trước thuế 2021

Sau 6 tháng, GMC thực hiện được 85% chỉ tiêu lãi trước thuế 2021

Theo BCTC hợp nhất quý 2/2021 của CTCP Garmex Sài Gòn (HOSEGMC), lãi ròng quý 2 ghi nhận hơn 13 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 10 tỷ đồng.

Trong quý 2, doanh thu thuần của GMC đạt hơn 289 tỷ đồng, giảm nhẹ không đáng kể so với cùng kỳ do doanh thu xuất khẩu giảm. Giá vốn giảm 7% nhờ giá trị nguyên phụ liệu giảm giúp lãi gộp cải thiện 47%, ghi nhận gần 50 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhờ khoản chênh lệch tỷ giá tăng đã giúp doanh thu hoạt động tài chính của GMC tăng vọt lên 5.5 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí bán hàng giảm 28% chủ yếu do chi phí xuất nhập khẩu giảm. Ngược lại, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do trích lập dự phòng nợ khó đòi.

Kết quả, GMC báo lãi ròng hơn 13 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lỗ 10 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 2/2021 của GMC. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2021 của GMC

Lũy kế nửa đầu năm 2021, GMC ghi nhận doanh thu thuần giảm 11% so với cùng kỳ, xuống còn 595 tỷ đồng và lãi ròng gần như đi ngang, ghi nhận gần 16 tỷ đồng.

Năm 2021, GMC dự kiến doanh thu đạt 1,240 tỷ đồng và lãi trước thuế đạt 23 tỷ đồng, lần lượt giảm 16% và 65% so với thực hiện năm trước. GMC cho biết, năm 2021, nhiều khách hàng lớn đề nghị giảm giá nếu Công ty không chấp nhận thì khách hàng sẽ cắt giảm đơn hàng. GMC đang nỗ lực tìm đơn hàng mới để ổn định sản xuất. Bên cạnh đó, sự chênh lệch vùng miền sản xuất cũng ảnh hưởng năng lực cạnh tranh để lấy đơn hàng giữa các nhà gia công (chênh lệch về lương từ 20%-30% giữa vùng 1 so với vùng 3, vùng 4). Do đó, từ năm 2021 trở đi, định hướng của GMC đối với nhà máy vùng 1 sẽ tập trung sản xuất hàng có giá trị cao và Công ty sẽ đầu tư phát triển nhà máy vùng 3, vùng 4 cho những đơn hàng có giá trị thấp để gia tăng năng lực cạnh tranh một cách mạnh mẽ hơn.

So với kế hoạch được cổ đông giao phó, GMC đã thực hiện được 48% chỉ tiêu doanh thu và 85% chỉ tiêu lãi trước thuế 2021.

Tại thời điểm 30/06/2021, tổng tài sản của GMC ghi nhận gần 1,133 tỷ đồng, giảm 7% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 14%, xuống còn 501 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 11%, xuống còn 154 tỷ đồng. Khoản phải thu lớn đến từ 3 khách hàng Columbia Sportswear (gần 55 tỷ đồng), Promiles S.NC (hơn 38 tỷ đồng) và CTCP Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (hơn 41 tỷ đồng).

Ngược lại, hàng tồn kho tăng 4%, ghi nhận hơn 248 tỷ đồng chủ yếu biến động lớn đến từ nguyên liệu, vật liệu và thành phẩm.

Nợ phải trả tại thời điểm này ghi nhận gần 459 tỷ đồng, giảm 19% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn ở mức gần 444 tỷ đồng (giảm 19%) và dư nợ dài hạn hơn 15 tỷ đồng (giảm 9% so với đầu năm).

Tiên Tiên

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút