SCIC thoái vốn HEJ: 8 nhà đầu tư đặt mua trọn lô 2.16 triệu cp

SCIC thoái vốn HEJ: 8 nhà đầu tư đặt mua trọn lô 2.16 triệu cp

2.16 triệu cp của Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Thủy Lợi Việt Nam - CTCP (UPCoM: HEJ) mà Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đưa ra đấu giá đã có 4 cá nhân và 4 tổ chức đặt mua.

SCIC muốn thoái vốn hết vốn tại HEJ với giá 26,700 đồng/cổ phần

Trong đó, 4 tổ chức đặt mua trọn lô 2.16 cp HEJ bao gồm CTCP BVLand, CTCP BV Asset, CTCP Xây dựng Balimas và Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Lân Huế.

Ngày 18/12/2019 trước đó, SCIC dự kiến chào bán đấu giá cả lô 2.16 triệu cổ phần tương đương 49% vốn đang nắm giữ tại HEJ vào ngày 14/01/2019. Giá chào bán được công bố là 26,700 đồng/cổ phần.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút