18:23, 29/08/2022

SCR: Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

Trong bài viết này:

     Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín thông báo giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE