17:16, 02/08/2022

SCR: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Lê Trần Bích Thùy

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín công bố Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE