11:00, 18/08/2022

SCR sắp phát hành hơn 29 triệu cp trả cổ tức

CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, HOSE: SCR) dự kiến chia cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu cho cổ đông trong quý 3-4/2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận.

Trong bài viết này:

  Theo phương án phát hành, tỷ lệ thực hiện quyền là 8%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cp được nhận thêm 8 cp mới. Qua đó, tổng số dự kiến phát hành để chia cổ tức hơn 29.3 triệu cp.

  Sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của SCR sẽ tăng từ gần 3,664 tỷ đồng lên gần 3,956 tỷ đồng,

  Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, bên cạnh phương án tăng vốn bằng chia cổ tức, SCR cũng dự kiến chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 14%. Cổ đông sở hữu 100 cp sẽ được mua thêm 14 cp mới với giá 14,000 đồng/cp.

  Sau khi hoàn tất chào bán, vốn điều lệ của Công ty dự kiến tăng thêm gần 513 tỷ đồng, từ mức 3,664 tỷ đồng lên hơn 4,176 tỷ đồng.

  Ngoài ra, SCR sẽ trình cổ đông phương án phát hành 18.32 triệu cp theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) với mức giá 11,000 đồng/cp. Tỷ lệ phát hành chiếm 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

  Phần vốn góp thêm này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

  Năm 2022, SCR đặt mục tiêu kinh doanh với 2,135 tỷ đồng doanh thu thuần và 300 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt tăng 27% và 24% so với năm 2021.

  Để thực hiện kế hoạch kinh doanh đề ra, SCR sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác bán hàng các sản phẩm dự án trong năm 2022 như: Panomax, Tamashi, Selavia, Jamona Heights, Charmington Iris… Đồng thời, Công ty phát triển kinh doanh cho thuê STM, nâng cao tỷ lệ lấp đầy tại các sàn như: STM TTC Plaza Đức Trọng, Belleza, Jamona Heights. Bên cạnh đó, Công ty cũng triển khai tìm kiếm khách cho thuê tại các dự án mới như: STM Tân Sơn Nhất, STM Tamashi Đà Nẵng.

  Sau nửa đầu năm, SCR đạt 496 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 156 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, Công ty đã thực hiện được 52% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

  Khang Di

  FILI