SED lên kế hoạch lãi trước thuế 2020 đi lùi 10%

SED lên kế hoạch lãi trước thuế 2020 đi lùi 10%

CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam (HNXSED) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu lãi trước thuế đạt 44.5 tỷ đồng, giảm 10% so với thực hiện năm 2019.

Năm 2020, SED lên kế hoạch doanh thu năm 2020 giảm 12%, xuống còn 531 tỷ đồng; lãi trước thuế đạt 44.5 tỷ đồng, giảm 10% so với thực hiện 2019. Công ty dự kiến in - nhập kho gần 35 triệu bản và 42 bản phát hành (chưa tính sản lượng sách giáo khoa lớp 1 mới).

Theo SED, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 được đề ra trước nhiều áp lực, nhất là trong bối cảnh khó khăn, thách thức do dịch bệnh Covid-19 tác động bất ngờ, Công ty vừa phải lo củng cố kết quả hiện tại, vừa phải chuẩn bị mọi mặt cho những thách thức tiếp theo.

Kết thúc quý đầu năm 2020, SED ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 65 tỷ đồng và lãi ròng gần 4 tỷ đồng, lần lượt giảm 36% và 44% so với cùng kỳ năm trước.

Một số chỉ tiêu tài chính của SED qua 4 quý gần đây. Đvt: Triệu đồng

Minh Hồng

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút