17:13, 13/07/2022

SHI: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà công bố báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE