15:41, 06/06/2022

SHI: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thiện giữ chức vụ Phó TGĐ

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà thông báo Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó TGĐ như sau:


     

    Tài liệu đính kèm