18:29, 30/08/2022

SHI: Giải trình BCTC HN và TH soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà giải trình BCTC HN và TH soát xét bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

    Tài liệu đính kèm:
    20220830_20220830 - SHI - Giai trinh chenh lech tai BCTC Hop nhat SX 6 thang nam 2022.pdf
    20220830_20220830 - SHI - Giai trinh chenh lech tai BCTC Tong hop SX 6 thang nam 2022.pdf

    HOSE