10:16, 22/06/2022

SHI: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà công bố Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE