16:45, 14/09/2022

SHP: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Võ Văn Trãi

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam công bố Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE