SHS sắp bán gần 104 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, giá 13,500 đồng/cp

SHS sắp bán gần 104 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, giá 13,500 đồng/cp

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (HNXSHS) vừa thông báo ngày 24/08 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, quyền nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Cụ thể, SHS dự kiến phát hành gần 104 triệu cp cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ chào bán là 50% (cổ đông sở hữu 1 cp được hưởng 1 quyền, cứ 2 quyền sẽ được mua 1 cp mới). Giá chào bán dự kiến là 13,500 đồng/cp.

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán (40%), bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư kinh doanh trái phiếu, giấy tờ có giá trên thị trường (40%) và bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư cổ phiếu (20%).

Về phần cổ tức, SHS sẽ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12% (1 cp được nhận 1,200 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 23/08 và ngày thanh toán là ngày 06/10/2021.

Bên cạnh đó, SHS sẽ phát hành cổ phiếu do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số lượng dự kiến phát hành gần 10.4 triệu cp. Tỷ lệ thực hiện là 100:5 (sở hữu 100 cp sẽ được nhận 5 cp mới).

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 31/08-28/09/2021. Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 31/08-04/10/2021.

Minh Hồng

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút