08:32, 01/04/2022

SIG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SIG của CTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/04/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
            - Thời gian họp: dự kiến Ngày 16/05/2022. Ngày chính thức Công ty sẽ thông báo trong giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông
            - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà, tầng 2 – tòa nhà cao tầng hỗn hợp CT4 – Khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội
            - Nội dung họp: + Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

  HNX