16:18, 25/07/2022

SIP: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SIP của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/08/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/08/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
            - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
            - Nội dung xin ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG.
            - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 8/2022
            - Địa điểm thực hiện: tại CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG. Địa chỉ: Lô TT2-1, Đường D4, KCN Đông Nam, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, TP. HCM

  HNX