09:09, 08/07/2022

SIP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Trong bài viết này:

  Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SIP của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG như sau:
  1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/07/2022
  2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/07/2022
  3. Lý do và mục đích:
       * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2,000 đồng). Trong đó: cổ tức còn lại năm 2021 là 10% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 là 10%
            - Thời gian thực hiện: 22/07/2022
            - Địa điểm thực hiện:
                 + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG bắt đầu từ ngày 22/07/2022 theo hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.
  Lưu ý: Trường hợp nhận tiền mặt tại CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG tại 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8. Phú Nhuận, Phòng 608A, Lầu 6. Tòa nhà Center Point (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 22/07/2022. Quý cổ đông xuất trình sổ cổ đông và chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân
                 + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

  HNX