15:30, 05/07/2022

SIP sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 20%

CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG (UPCoM: SIP) thông báo 14/07 là ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức còn lại năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022.

Trong bài viết này:

  Tỷ lệ thực hiện đạt 20% (trong đó cổ tức còn lại năm 2021 là 10% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 là 10%). Cổ đông sở hữu 1 cp sẽ nhận 2,000 đồng. Với gần 93 triệu cp đang lưu hành, doanh nghiệp cần chi gần 186 tỷ đồng để thực hiện.

  Ngày thanh toán dự kiến vào 22/07. Giao dịch không hưởng quyền ngày 13/07.

  Cổ đông SIP đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2022 là 20%, thấp hơn so với 28% của 2021. Năm nay, Công ty dự kiến đạt lợi nhuận sau thuế hợp nhất 668 tỷ đồng, tăng trưởng 29%.

  Cổ phiếu SIP đang được giao dịch quanh 103,100 đồng/cp (kết phiên 05/07), giảm 10% qua 1 tháng.

  Duy Na

  FILI