SJC đối mặt với án hủy niêm yết

SJC đối mặt với án hủy niêm yết

Ngày 06/05, Sở GDCK Hà Nội (HNX) đã có văn bản gửi đến CTCP Sông Đà 1.01 (HNX: SJC) để yêu cầu Công ty giải trình về tình trạng thuộc trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc.

Theo đó, tính đến ngày 29/04/2021, SJC chưa nộp báo cái tài chính năm có kiểm toán 3 năm liên tiếp từ năm 2018-2020. Như vậy, cổ phiếu SJC đã thuộc trường hợp bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định của Luật Chứng khoán.

Trước đó, cổ phiếu SJC đã bị tạm ngừng giao dịch kể từ 24/07/2020 với lý do Công ty không khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát và tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trong quý 1/2021, doanh thu thuần của SJC ghi nhận gần 2 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ 2020. Kết quả, SJC chỉ lãi sau thuế 163,563 đồng, trong khi cùng kỳ lãi gần 38 triệu đồng.

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút