SJE đặt mục tiêu lãi sau thuế 2021 tăng 57%

SJE đặt mục tiêu lãi sau thuế 2021 tăng 57%

Theo tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2021, CTCP Sông Đà 11 (HNX: SJE) đề ra mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 57% nhưng doanh thu kế hoạch lại giảm gần 32% so với mức thực hiện trong năm 2020.

Cụ thể, trong năm 2021, mục tiêu doanh thu và lãi sau thuế của SJE lần lượt là 473 tỷ đồng, giảm 32% so với thực hiện 2020 và 35 tỷ đồng, tăng 57%.

Theo SJE, trong năm nay Công ty sẽ đảm bảo tiến độ thi công tại các công trình đường dây tải điện cũng như đẩy mạnh tiếp thị để nâng giá trị trúng thầu năm 2021 lên 400 tỷ đồng.

Về cổ tức, SJE dự kiến sẽ chia cổ tức 2021 với tỷ lệ 15%, trong khi năm 2020, Công ty chi trả cổ tức ở mức 5%.

Kế hoạch kinh doanh và đầu tư của SJE trong năm 2021
Nguồn: Tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2021 của SJE

Quý 1/2021, SJE ghi nhận 135 tỷ đồng doanh thu và 23 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 45% và gấp 14 lần so với cùng kỳ. So với kế hoạch 2021 dự kiến, Công ty đã thực hiện được 29% mục tiêu doanh thu và 67% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Thượng Ngọc

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút