17:24, 20/05/2022

SJF: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE