SMT lỗ sau thuế gần 4 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

SMT lỗ sau thuế gần 4 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm

Do doanh thu giảm mạnh, CTCP Sametel (HNX: SMT) báo lãi sau thuế quý 3/2021 chỉ gần 603 triệu đồng, giảm 70% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý 3, doanh thu thuần của SMT giảm 48% so cùng kỳ, còn hơn 46 tỷ đồng. Nhưng nhờ giá vốn giảm mạnh, lợi nhuận gộp chỉ giảm 38%, về mức hơn 7 tỷ đồng.

Do Công ty hoàn nhập gần 529 tỷ đồng chi phí quản lý, cộng với việc chi phí bán hàng được tiết giảm, tổng chi phí phát sinh trong kỳ giảm 31% so cùng kỳ.

Dù vậy, sau khi trừ đi chi phí, SMT chỉ lãi sau thuế gần 603 triệu đồng, giảm 70% so cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, SMT báo lỗ sau thuế gần 4 tỷ đồng (cùng kỳ lỗ hơn 2 tỷ đồng).

Với việc thua lỗ trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 30/09/2021 âm gần 325 triệu đồng, trong khi đầu năm dương hơn 4 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm của SMT. Đvt: Triệu đồng
Nguồn: BCTC quý 3/2021 của SMT

Tổng tài sản của SMT vào cuối tháng 9 gần 176 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm. Tuy nhiên, hàng tồn kho lại tăng 33%, lên hơn 69 tỷ đồng, chủ yếu do Công ty tăng nguyên, vật liệu tồn kho.

Về nợ vay, dù giá trị các khoản vay ngắn hạn giảm nhẹ 3% nhưng tổng nợ vay của SMT lại tăng 17%, lên hơn 60 tỷ đồng. Nguyên nhân do Công ty tăng vay nợ dài hạn lên hơn 16 tỷ đồng, gấp gần 3 lần đầu năm.

Dù kết quả kinh doanh không quá ấn tượng, thậm chí thua lỗ trong nửa đầu năm, nhưng trong thời gian qua, giá cổ phiếu SMT đã có đợt tăng cao giảm mạnh gây nhiều sự chú ý.

Cụ thể, từ phiên 19/08-21/09, giá cổ phiếu SMT đã tăng điểm trong 22 phiên liên tiếp, trong đó có đến 17 phiên tăng trần. Qua đó, thị giá cổ phiếu này tăng hơn 471% và lập đỉnh lịch sử với 44,000 đồng/cp.

Tuy nhiên, từ phiên 22/09, giá cổ phiếu SMT bắt đầu “lao dốc”. Tính đến hết phiên sáng 22/10, giá cổ phiếu SMT giảm gần 57% từ đỉnh.

* Louis Capital khẳng định không thao túng giá AGM, SMT, BII, TGG

Hà Lễ

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút