SNC lên kế hoạch lãi sau thuế 2020 đi lùi

SNC lên kế hoạch lãi sau thuế 2020 đi lùi

CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn (UPCoM: SNC) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Trong đó, SNC lên kế hoạch lãi sau thuế đạt 12 tỷ đồng, giảm 12% so với thực hiện năm 2019.

Kế hoạch và thực hiện lãi sau thuế qua các năm của SNC. Đvt: Tỷ đồng

Cụ thể, SNC lên kế hoạch doanh thu năm 2020 đạt hơn 719 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2019 và doanh số ngoại tệ đạt 31 triệu USD. Bên cạnh đó, SNC cũng đưa ra kế hoạch trong năm 2020 sẽ đạt 2,450 tấn thành phẩm sản xuất, gia công.

Đồng thời, SNC dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu năm 2020 tỷ lệ 15%.

Về kết quả kinh doanh năm 2019, SNC ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 651 tỷ đồng, giảm 15% so với năm trước. Ngược lại, lãi sau thuế lại tăng 11%, ghi nhận gần 14 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm 2019, SNC đã thực hiện được 78% kế hoạch tổng doanh thu và hoàn thành 101% kế hoạch lãi sau thuế.

Theo giải trình của Công ty, SNC vượt kế hoạch lãi sau thuế ngoài việc đến từ hoạt động kinh doanh chính còn có sự đóng góp đáng kể từ việc hoàn nhập quỹ lương năm 2018 là 5.9 tỷ đồng và lãi từ thanh lý một số máy móc thiết bị, ô tô là 1.58 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT SNC cũng trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. Trong đó, SNC dự kiến chi hơn 7 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu trong năm 2019. Trong đó, đã tạm ứng 7% và SNC sẽ chi bổ sung 8%. Ngoài ra, SNC dự kiến trích quỹ khen thưởng phúc lợi hơn 1 tỷ đồng và thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát hơn 137 triệu đồng.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 của SNC
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 của SNC

Trên thị trường, giá cổ phiếu SNC đang giao dịch quanh mức 16,900 đồng/cp (13h30 ngày 25/03/2020), tăng 54% qua 1 năm với khối lượng giao dịch bình quân đạt 1,438 cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu SNC từ đầu năm 2019 đến nay
Nguồn: VietstockFinance

Minh Hồng

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút