SNZ - Xu hướng tăng vẫn còn?

SNZ - Xu hướng tăng vẫn còn?

Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp (UPCoM: SNZ) đang chuẩn bị test lại vùng đỉnh cũ lịch sử tháng 08/2020. Nếu vượt qua được ngưỡng này thì khả năng tiến đến vùng 41,000-43,000 là khá cao.

Phục hồi sau khi test lại vùng đỉnh cũ tháng 08/2019

Ngày 09/09/2020, SNZ xuất hiện mẫu hình nến Hammer có bóng dưới dài gấp nhiều lần thân (long lower shadow) sau khi test lại vùng hỗ trợ 29,000-31,000 (đỉnh cũ đã bị vượt qua của tháng 08/2019). Điều đó cho thấy lực mua xuất hiện khá lớn tại hỗ trợ này giúp cho cổ phiếu tăng trưởng trở lại. Giá cổ phiếu đang hướng đến đỉnh cũ lịch sử tháng 08/2020 (tương đương vùng 34,000-35,000).

Đường SMA ngắn hạn đang nằm trên đường SMA trung và dài hạn. Điều này cho thấy xu hướng hiện tại của cổ phiếu đang là xu hướng tăng. Tuy nhiên, chỉ báo MACD đang rơi mạnh sau khi tạo tín hiệu bán.

Chỉ báo Relative Strength sau khoảng thời gian nằm dưới đường MA 20 ngày đã vượt lên trên đường này. Điều này cho thấy SNZ đang mạnh hơn thị trường chung (outperform).

Nhà đầu tư đang khá thận trọng trong giai đoạn này do khối lượng giao dịch trồi sụt thất thường.

Nguồn: VietstockUpdater

Mục tiêu sóng 5 ở quanh vùng 41,000-43,000

Theo lý thuyết sóng Elliott, giá đang nằm trong sóng 5 tăng trưởng. Theo dự báo của Advanced GET thì mục tiêu của sóng 5 có thể tiến đến vùng 41,000-43,000.

Trong thời gian tới, nếu SNZ tiếp tục hồi phục và vượt đỉnh cũ tháng 08/2020 thì khả năng tăng đến vùng 41,000-43,000 là khá cao.

Nguồn: VietstockUpdater

Bộ phận Phân tích Kỹ thuật, Phòng Tư vấn Vietstock

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút