17:33, 23/09/2022

SSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Lê Văn Tần, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Hoài Phương, Nguyễn Tuấn Cường

Trong bài viết này:

  Lê Văn Tần, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Nguyễn Thị Hoài Phương, Nguyễn Tuấn Cường thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á như sau:

  Tài liệu đính kèm:
  20220923_20220923 - SSB - TB GDCP cua Co dong noi bo - Le Van Tan.pdf
  20220923_20220923 - SSB - TB GDCP cua Co dong noi bo - Nguyen Ngoc Quynh.pdf
  20220923_20220923 - SSB - TB GDCP cua Co dong noi bo - Nguyen Thi Hoai Phuong.pdf
  20220923_20220923 - SSB - TB GDCP cua Co dong noi bo - Nguyen Tuan Cuong.pdf

  HOSE