13:32, 27/09/2022

SSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu ESOP của người nội bộ Hoàng Tuyết Mai, Vũ Quốc Tuấn

Trong bài viết này:

    Hoàng Tuyết Mai, Vũ Quốc Tuấn thông báo giao dịch cổ phiếu ESOP của người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á như sau:

    Tài liệu đính kèm:
    20220927_20220927 - SSB - TBGDCP cua CD noi bo (mua ESOP) - Hoang Tuyet Mai.pdf
    20220927_20220927 - SSB - TBGDCP cua CD noi bo (mua ESOP) - Vu Quoc Tuan.pdf

    HOSE