SSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu ESOP của người nội bộ Hoàng Tuyết Mai, Vũ Quốc Tuấn

SSB: Thông báo giao dịch cổ phiếu ESOP của người nội bộ Hoàng Tuyết Mai, Vũ Quốc Tuấn

Hoàng Tuyết Mai, Vũ Quốc Tuấn thông báo giao dịch cổ phiếu ESOP của người nội bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á như sau:

Tài liệu đính kèm:
20220927_20220927 - SSB - TBGDCP cua CD noi bo (mua ESOP) - Hoang Tuyet Mai.pdf
20220927_20220927 - SSB - TBGDCP cua CD noi bo (mua ESOP) - Vu Quoc Tuan.pdf

HOSE