Sức mua giảm, lợi nhuận quý 3 của RAL giảm 39% 

Sức mua giảm, lợi nhuận quý 3 của RAL giảm 39% 

Kết thúc quý 3, CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông (HOSERAL) ghi nhận lợi nhuận ròng giảm 39% so với cùng kỳ năm trước, còn hơn 42 tỷ đồng do doanh thu thuần giảm 24%.

RAL cho biết, đại dịch Covid-19 bùng phát khiến nhiều tỉnh, thành phải thực hiện giãn cách xã hội nghiêm ngặt trong nhiều tháng để phòng chống dịch dẫn đến sức mua thị trường suy giảm.

Do đó, trong quý 3, doanh thu thuần của RAL giảm 24% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 775 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp giảm 25%, còn 254 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí lãi vay (15 tỷ đồng) tăng nhẹ 3 và chi phí quản lý (32 tỷ đồng) tăng 6%, riêng chi phí bán hàng (156 tỷ đồng) giảm 24% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, RAL ghi nhận lợi nhuận ròng giảm 39%, còn hơn 42 tỷ đồng.

Tính chung 9 tháng đầu năm, RAL đạt gần 1,011 tỷ đồng doanh thu thuần, gần như đi ngang so với cùng kỳ nhưng nhuận ròng đạt hơn 232 đồng, tăng 12% nhờ chi phí bán hàng đi ngang và chi phí quản lý giảm 13%.

Năm 2021, RAL đặt mục tiêu doanh thu đạt 4,500 tỷ đồng, giảm 9% so với thực hiện năm 2020. Lợi nhuận trước thuế được dự kiến giảm đến 47%, còn 225 tỷ đồng.

Với kết quả trên, RAL thực hiện được 77% chỉ tiêu doanh thu và vượt 30% mục tiêu lợi nhuận sau 9 tháng đầu năm.

Trong 9 tháng đầu năm, RAL có dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm hơn 378 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là do các khoản phải thu và hàng tồn kho tăng.

Tại ngày 30/09/2021, tổng tài sản của RAL tăng 24% so với đầu năm, lên gần 4,989 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn gần 2,808 tỷ đồng, tăng 34%, tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 824 tỷ đồng giảm 16% và tồn kho đạt 964 tỷ đồng, tăng 47% so với đầu năm.

Nợ phải trả chủ yếu là dư nợ vay ngắn hạn hơn 2,265 tỷ đồng, tăng 23% so với đầu năm.

Khang Di

FILI

Giao dịch chứng khoán miễn phí trọn đời với Entrade X by DNSE

  • Mua cổ phiếu, chứng chỉ quỹ miễn phí
  • Đầu tư thông minh với Entrade X
  • Không thu phí duy trì tài khoản
  • Mở tài khoản chứng khoán trong 1 phút