17:01, 08/07/2022

SVC: Bổ nhiệm Ông Huỳnh Văn Trường là người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty thay thế cho Ông Đoàn Văn Quang

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn thông báo thay đổi nhân sự người phụ trách quản trị công ty như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE