10:20, 02/08/2022

SVC: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (thay thế nghị quyết số 27)

Trong bài viết này:

    Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (thay thế nghị quyết số 27) như sau:

    Tài liệu đính kèm

    HOSE