SVC: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ (thay thế cho nghị quyết số 32 ngày 08/08/2022)

SVC: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ (thay thế cho nghị quyết số 32 ngày 08/08/2022)

 Công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ (thay thế cho nghị quyết số 32 ngày 08/08/2022) như sau:

HOSE

Tài liệu đính kèm